Вітаю Вас Гость
 
28.09.2023 04:06 | Мій профіль | Вихід
| Реєстрація | Вхід
Шановні друзі! Вітаю на сайті всіх, хто любить і турбується про дітей: колег, батьків, учнів! Буду рада, якщо ви знайдете тут корисний матеріал. Запрошую до обміну думками та співпраці. 1
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Друзі сайту
Все для розвитку дитини
ШКОЛЬНЫЙ ДВОРИК Лидии Рудаковой Урок>
<embed height=
Описание сайта
Сайт вчителя початкових класів Кудрі О.П.
КРИНИЧКА
Перша сходинка школяра

Ведення та перевірка учнівських зошитів


ВЕДЕННЯ УЧНІВСЬКИХ ЗОШИТІВПідвищення вимог до якості викладання всіх предметів вимагає ґрунтовного поліпшення порядку ведення учнівських зошитів. У боротьбі за високу грамотність і загальну культуру учнів зошит займає важливе місце.

Привчаючи учнів до правильного і охайного виконання письмових завдань, учитель виховує в них повагу до праці взагалі, сумлінне ставлення до виконання поставлених завдань, звичку до чистоти й порядку Зошит відображає не лише знання та навички учнів, а й працю вчителя.

У період навчання грамоти учні 1-го класу виконують навчальні завдання в зошиті для письма з друкованою основою.

Щоб навчити першокласників орієнтуватися в розлінуванні, доцільно, починаючи з її півріччя у шестирічок та з другого місяця навчання у семирічок, паралельно практикувати виконання окремих завдань у звичайних зошитах з та­кою ж розліновкою.

Для виконання різноманітних завдань, пов'язаних з мовним аналізом (креслення схем речень, звуко - складової структури слів тощо), учні ведуть окремий зошит, розлінований у клітинку.

У 2 - 4-х (1 —3-х) класах для навчальних класних і домашніх завдань з української (російської) мови, математики ведуться по два зошити — № 1 та № 2.

У 2-му (1-му) класі на уроках української (російської) та іноземної мов протягом усього І півріччя учні продовжують писати в зошитах у дві лінії з контрольними похилими або без них. У ІІ півріччі краще підготовлені діти поступово переходять до-письма в зошиті в одну лінію. Повний перехід усього класу на письмо в зошиті в одну лінію може бути завершений у IV чверті або в І півріччі в 3-му (2-му) класі.

Заміна зошитів блокнотами або окремими аркушами паперу не дозволяється.

З української (російської) мови, математики, ознайомлення з навколишнім світом та природознавства у 2—4-х (1- 3-х) класах є ще й додаткові зошити з друкованою основою, що разом з підручником з того чи того предмета становлять єдиний навчальний комплект.

Школяр повинен бережливо використовувати зошит: не виривати з нього сторінок, не починати новий зошит, доки не списано попередній.

Дозволяється користуватися поліетиленовою обгорткою для зошита.

Учнівський зошит не є державним документом, тому в початкових класах враховуючи вік дитини, повільну техніку письма, учні міських шкіл пишуть номер школи, а сільських - назву школи. У 1—2 (1) класах зошити підписує вчитель, у 3—4 — самі учні за зразком, написаним учителем на дошці. Те ж саме зроблять учителі 5—9 класів при потребі зміни в підписах зошитів.

Наприклад:

            Зошит                                                               Зошит
  з української мови                                         для контрольних робіт
                                                                            з математики
       ня                                                                         ня
  уч ___1-А класу                                                   уч___ 2 класу
     ениці                                                                   ениці

 школи № 1 м. Балаклії                                  Березнянської початкової    
    Прищепи Олексія                                                   школи 
     Лук'яненко Надії                                             Гончара Олексія  
                                                                           Гончар Світлани

На кожній сторінці зошита із зовнішнього боку вертикального зрізу залишаємо поле шириною 2 см.

Учні повинні-писати розбірливо, дотримувати всіх каліграфічних вимог, правильно тримати ручку, виконувати вказівки вчителя щодо правильної пози та положення зошита на парті. У початкових класах рекомендується користуватися кульковими ручками типу РШ-49.

Під час виконання письмової роботи учні повинні додержуватись абзаців. Щоб виправити помилку, учень повинен закреслити лінією навскіс неправильно написану букву і замість неї написати зверху потрібну букву. Якщо треба замі­нити слово, словосполучення або речення, то слід те, що підлягає заміні,закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не брати в дужки, оскільки дудки є пунктуаційним знаком.

Необхідно стежити,щоб учні дотримували однакових інтервалів між словами, дописували рядки до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за межі рядка.

Якщо на сторінці залишається один - два рядки, нову роботу слід розпочинати на наступній сторінці.

У 1 – 4-х (1 – 3-х) класах запис математичних завдань розпочинаємо у третій повній клітинці від згину сторінки зошита, а від поля – у другій.

Між прикладами відстань добирається довільно, але з обов’язковим дотриманням вимог естетичності та економії паперу.

У 1-му класі розв'язання задач записуємо окремо у вигляді прикладу.

У 2-му (1-му) класі (II півріччя) вводиться короткий запис відповіді задачі. Повну відповідь рекомендується записувати в окремих випадках у 3(2) — 4(3)-му класах.

Між датою і заголовком, назвою роботи і заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з української (російської) мови рядок не пропускається. У зошитах з математики в аналогічній, ситуації, слід пропускати тільки одну клітинку.

Між заключним рядком тексту однієї письмової роботи і датою або заголовком (назвою виду) наступної у зошитах з української, (російської) мови слід пропускати дві лінійки, а в зошитах з математики — чотири клітинки (для відокремлення однієї роботи від іншої і для виставлення оцінки).

У письмовій роботі з мови треба зазначити дату, вказати, яка це робота (класна чи домашня), вид роботи (диктант, переказ, твір, вправа) і заголовок зв'язного тексту (переказу або твору).

Відповідно до 4-го видання «Українського правопису» в кінці заголовків крапка не ставиться.

Наприклад:.

12 квітня

Домашня робота

Вправа 114

У зошитах для контрольних робіт, що виконуються вкласі, учні пишуть дату,-вид роботи і заголовок тексту.
Наприклад:

26 грудня
Диктант

Весна

У 1-му (3—4-х річних) класі та в І-чверті 2-го (4-річної) класу дату виконання робіт з української мови і математики діти не пишуть.

Навчальні вправи з математики виконуються в зошиті в клітинку. Цифри і букви пишуться в клітинці зошита похило.

У 1— 4-х (І—3-х) класах висота цифр в одну клітинку.

У 1-му, 2(1)-му класах рекомендується записувати малі букви висотою в одну клітинку, а в 3—4-х класах — 2/3 клітинки. Великі букви в усіх класах пишемо висотою півтори клітинки.

У виразах з дужками для написання дужки потрібно відводити окрему клітинку.

Найменування мір пишеться після числа скорочено без крапок: міліметр — мм, сантиметр — см, дециметр — дм, метр — м, кілометр — км, квадратний сантиметр — см2 , квадратний дециметр — дм2, квадратний метр — м2 (висота цифри 2—1/2 клітинки); грам — г, кілограм — кг, центнер — ц, секунда — с; при скороченні найменування грошової одиниці ставиться крапка: карбованці — крб., копійки — к.

Одиниці швидкості скорочено записуємо так: метрів за секунду — м/с, кілометрів за годину — км/год.

Коли ж назва міри вживається без числа, то слово пишемо повністю, наприклад: «Скільки кілометрів туристи пройшли першого дня?» Назви предметів біля цифри записуємо однією початковою буквою з крапкою: 42 : 6 - 7 (в.). У реченні, відповіді до задачі назви предметів пишемо повністю . (Відповідь: 7 відер води налили в бочку).

Починаємо писати відповідь з числа:

- 7 кг яблук залишилось у ящику.

- На 3 кг цукерок менше, ніж печива.

- 20 дерев посадили школярі

Слова, які починаються на голосний, скорочуємо, як правило, до наступного голосного, (яблука — ябл., ялина — ял, аркуші — арк. ).

Неправильно записані числа учні повинні закреслити, косою лінією, а поруч або вгорі писати правильно.ПЕРЕВІРКА ЗОШИТІВСистематичний контроль за якістю виконання письмових робіт — важливий стимул розвитку грамотності і писемного мовлення учнів. Усі записи в учнівських зошитах (виправлення помилок, підкреслення, зразки письма, оцінка) треба робити чітко, й охайно червоним чорнилом або пастою. Пропуски помилок, неохайне виправлення, недбало написані зразки букв, цифр, слів перешкоджають розвитку грамотності учнів.

У 1—4-х класах кожна учнівська робота з української (російської) та іноземної мов, математики перевіряється й оцінюється.

Щомісяця оцінка за ведення зошита виставляється в окрему графу класного журналу та в зошиті з поміткою «За ведення зошита».

Усі контрольні письмові роботи: диктанти, перекази, твори, а також, самостійні, творчі роботи, - слід перевіряти до наступного уроку. Оцінки вчитель зобов’язаний поставити в зошити, щоденники (в 3 (2)—4 (3) -х класах) та в класний журнал.

Перевірку слід завершити роботою над помилками (колективною чи самостійною).

Письмова робота над помилками, зробленими в контрольних роботах, проводиться в зошитах для контрольних робіт після їх перевірки, а продовжується закріпленням орфограм на наступних уроках у робочих зошитах.

Кожний вид помилок як з мови, так із математики, вимагає від учителя певного прийому виправлення.

Каліграфічно неправильно написану,букву або цифру вчитель підкреслює і на полях або в окремому рядку наводить зразок правильного її написання.

Для шестирічних і семирічних першокласників під час формування графічних навичок варто не тільки підкреслювати неправильну форму букв, а й обов’язково підправляти їх, показуючи цим, де саме дитина припускається помилки, неправильність нахилу показувати похилою, лінією поряд з буквою, яку написала дитина неправильно.

На полях учитель позначає помилку відповідним умовним значкам: (/) — орфографічна, (Г) — граматична, (V) — пунктуаційна, (М) — мовна. Стилістичні і лексичні помилка підкреслюються в тексті хвилястою лінією. Учнів слід привчати до розуміння позначення (без уживання термінів), зроблених учителем у зошитах.

До виправлення помилок у письмових роботах учнів учитель має підходити диференційовано: у зошитах сильніших учнів ставити помітку на полі в рядку, в якому допущена помилка; середніх — можна підкреслити слово з помилкою, а саме виправлення пропонується зробити дітям самостійно.
Виправляти повністю записи необхідно в зошитах, слабких учнів. Такий підхід до перевірки учнівських зошитів потребує повторного їх перегляду.

Помічену в обчисленнях (математика) помилку вчитель тільки підкреслює, а учень повинен правильно обчислити й виправити її. У зошитах дітей, які самостійно не можуть виправити неправильний результат обчислення, учитель може закреслити і зверху написати правильний. Виправляти цифри по написаному не дозволяється

Якщо школяр помилився в обчисленнях над час розв'язування складної задачі в першій дії, необхідно запропонувати, щоб правильно розв'язав усю задачу і заново переписав її.

Якщо задача розв’язана правильно, але не чітко (невдало сформульовано одне-два запитання чи пояснення), варто підкреслити цей текст і запропонувати учневі правильно його сформулювати і записати.

Ведення щоденників рекомендується розпочинати в 2-му або в 3-му класі – залежно від готовності учнів.

Пошук
Безопасный поисковик для детей Безпечний дитячий пошуковик
Корисні посилання
IPPO МОН
Моя кнопка
Сайт Лілії Калашнікової отримати код моєї кнопки

Буду вдячна, якщо Ви розмістите мою кнопку на своєму сайті. Якщо бажаєте обмінятися банерами, пишіть до гостьової книги. Каталог сайтів та "Стежинки до друзів" до Ваших послуг

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Україні